w samym środku miasta
od rana do ciemnej nocy

kontakt

BARSTUDIO
w Teatrze Studio im. St. I. Witkiewicza
Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

bar / rezerwacje / informacje
tel. 603 300 835

W ramach działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – BONY NA CYFRYZACJĘ,
w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 –
BARSTUDIO SP. Z O.O. realizuje projekt polegający na zleceniu prac programistycznych,
których celem jest wytworzenie nowoczesnego oprogramowania do zarządzania lokalem gastronomicznym w spółce prowadzącej restaurację.
W efekcie wdrożenia oprogramowania usprawnione zostaną procesy zarządzania personelem oraz procesy zaopatrzenia i produkcji –
jako elementy obrony firmy przed restrykcjami pandemicznymi.
Całkowity koszt projektu – 281 000 PLN. Dofinansowanie projektu z UE – 238 850 PLN.
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19